Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: 05. do 10. studenog 2018.

 

Ponedjeljak

05.11.2018.

  Za †    Franu Ćavara

  Za † † Jozu, Juru, Antonija i Marka Knezovića

  Za † † Ivana i Juru Papića

  Za † † Juru, Antu i Stipana Tomasa i ost. ++

  Za † † Ivana i Ivu Ljubičić i ost. ++

  Za † † Ružu i Antu Radoša

Utorak

06.11.2018.

  Za † † Maru i Jozu Périć

  Za †    Jozu Bakovića

  Za † † Milu (m.), Petra, Jelu i Janju Šumanović te Matiju i Nikolu Radoša

  Za † † Ivana, Anicu i Ivu Júrić

  Za † † Ivu, Antu i Andriju Krstanovića

  Za † † Anđu, Ružu i Iliju Kovčo

Srijeda

07.11.2018.

  Za † † Martina, Antu i Anđu Krajina

  Za † † Stanu, Marijana, Milu, Tomu i Katu Kovačević

  Za † † Maru i Zvonku Bokanovića

  Za †    Marka Krstanovića

  Za † † Ružu, Nikolu i Martinu Pašalić

  Za † † Stojana, Ivu, Svetu i Pavicu Ćavar

Četvrtak

08.11.2018.

  Za † † Nediljka Kovača i ost. ++

  Za † † Stipu i Maru Jurčević, te Ivana i Veselku Cikoja i ost. ++

  Za † † Ivana, Božu i Ružu Miškić i ost.++

  Za † † Iliju, Ivana i Marka Mladinu i ost. ++

  Za † † Ivana, Jozu i Slavišu Braovac

  Za † † Matu, Ivana i Klaru Perić

Petak

09.11.2018.

  Za † † Juru, Jozu, Delfu, Ivana i Nevenku Pērić

  Za † † Ružu i Mirka Šimića

  Za † † Duju, Ivana i Anđu Škorić

  Za †    Ivana Križanca Ćiru

  Za † † Antu i Nevenku Škorić

  Za † † Božu, Jaku i Matu Sušilovića

Subota

10.11.2018.

  Za †    Nikolu Krstanovića i ost. ++

  Za † † Marijana i Delfu Radoš i ost. ++

  Za † † Juru i Ružu Kutleša

  Za † † Marka Serdarušuća, Ivana Ćerdića i Tihomira Lasića

  Za † † Ivana i Ivu Jolić i ost. ++

  Za † † Anicu i Vinka Šarića