Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: Povijest slike Vlahe Bukovca

Donji dio nove kapelice u duvanjskomu samostanu, sučelice novom žrtveniku, krasi gotovo zapanjujuća slika slavnoga hrvatskoga likovnog umjetnika Vlaha Bukovca. 
Po sudu nekih jamačno mjerodavnih likovnih znalaca ta slika pred­stavlja blistavo djelo ne samo hrvatske već možda i svjetske likovne umjetnosti. Slika je neobično velikoga raspona (4,5 x 3 m!), a nosi naslov ISUS PRIJATELJ MALENIH. (Od godine 1997. Bukovčeva slika je smještena u bazilici sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu. op. a.)  Umjetnik je imao pred očima onu evanđeo­sku zgodu kada je Isus blagoslivljao djecu te uz to opomenuo one koji su priječili dolazak djece k Isusu: »Pustite k meni malene, jer njima pripada kraljevstvo nebesko!« Doista je teško ustanoviti, a još teže ri­ječima dočarati, što je na toj veličajnoj slici čudesnije: savršenost likova, ustreptalost pokreta, ili upečatljivost poruke. Jedno je ipak nedvojbeno: slika podjednako napaja i oči i srce.
 
Do svoga skorašnjeg doseljenja u Duvno slika je imala nesvakidašnju sudbinu — svojevrsnu „odisejadu“. 

Još godine 1888. njezin ju je veliki tvorac Vlaho Bukovac izložio na onodobnom pariškom Salonu. Po­tom je otkupljena za katoličku crkvu svetoga Roberta u engleskom građu Harrogateu. Otkupio ju je ondašnji gradonačelnik spo­menutoga grada. Nakon što je upriličena iz­ložba Bukovčevih djela godine 1889. u Lon­donu, slika je prenesena u crkvu i tamo je ostala nekoliko desetljeća. Tridesetih godina ovoga stoljeća, prilikom preuredbe te crkve, slika je skinuta sa zida, izvađena iz okvira i onda uskladištena u podrum neke tamošnje crkvene zgrade. Tu je sve donedavno „čami­la“ te je zbog nepodobna smještaja znatnije oštećena. Otkrio ju je neumornitragač za Bukovčevim umjetničkim djelima Tomislav Šola iz Zagreba, a potom ju je uz goleme napore dopremio u Zagreb. Sretne su okol­nosti pogodovale da ona, uz otkupninu, ove godine nađe svoje prebivalište u svetiš­tu svetoga Nikole Tavelića  u Duvnu. Sliku su stručno i izvrsno obnovili splitski umjet­nici Slavko Alač i Stanko Alajbeg - u Re­gionalnom zavodu za zaštitu spomenika u Splitu. Isti su je um­jetnici nedavno postavili na sadašnje odredište u novoizgrađenoj duvanjskoj kapeli.

 
Jakov Bubalo
     
     
  Priredila: Marija Majić/ mandino-selo.com