Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/352-091 || 352-447

Fax: +387(0)34/352-808

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Kovači i Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: Od 27. kolovoza do 01. rujna 2018.

 

Ponedjeljak

27.08.2018.

  Za † † Ivana Ćurića i Matu Spajića

  Za † † Ivana, Matiju, Jelu i Božu Babića i ost. ++

  Za † † Stanu, Antu i Antu Krajinovića

  Za † † Matu, Božu i Ivu Boškić

Utorak

28.08.2018.

  Za † † Matu i Maru Gogić

  Za † † Nikolu i Antu Antunovića

  Za † † Iliju, Koletu i Stipana Jurčevića

  Za † † Jakova, Maru i Lovru Krištu

Srijeda

29.08.2018.

  Za † † Ružu i Antu Radoša

  Za † † Stjepana i Iliju Šapinu

  Za † † Tomu, Matiju, Stojana i Mirka Krištu

  Za † † Ružu i Antu Bakovića i ost. ++

Četvrtak

30.08.2018.

  Za † † Grgu, Ružu i Marka Krištića i Karla Bakovića

  Za † † Miju i Anicu Papić

  Za † † Jandru i Katu Jurič i ost. ++

  Za † † Matiju (ž.) i Dragu Orlovića i ost. ++

Petak

31.08.2018.

  Za †    Ivu Budimir

  Za † † Anku i Peru Dilbera

  Za † † Anicu i Matu Orlovića

  Za † † Anicu Mašić, Anđu Malekin i Maru Tadić

Subota

01.09.2018.

  Za †    Josipa Tavru

  Za † † Antu i Ružu Vučemil te Peru Matića

  Za † † Cvitu Križanac i ++ iz ob. Križanac i Tokić

  Za †    Maru Jurič i ost. ++

  Za † † Maru Tadić i Marka Bakovića

  Za † † Franu i Ivu Galić i ost. ++