Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Riječ za Tvoju dušu ( Svetkovina Presvetog Trojstva C)

Svetkovinom Presvetoga Trojstva ispovijedamo vjeru u jednoga Boga u tri božanske osobe - Oca i Sina i Duha Svetoga. 

Opširnije...

Riječ za Tvoju dušu ( Svetkovina Duhova C)

Blagdan je Duhova. Jedan od najvećih blagdana koje slavimo. Spominjemo se tre­nutka kada je Duh Božji ispunio prvu malu Kristovu zajednicu. 

Opširnije...

Riječ za Tvoju dušu ( Sedma uskrsna nedjelja C)

Isus je uzašao na nebo, povukao je svoju vidljivu prisutnost. Apostolima je to teško palo, pa su bili nestrpljivi. Isus im je govorio o poslanju koje su trebali izvršiti. 

Opširnije...

Riječ za Tvoju dušu ( Šesta uskrsna nedjelja C)

Razmišljajmo danas o riječima koje Isus upravlja svojim učenicima prije nego će otići k Ocu, a to su ove riječi: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. 

Opširnije...

Riječ za Tvoju dušu ( Peta uskrsna nedjelja C)

Današnje Evanđelje vodi nas još jednom na Posljednju ve­čeru. Isus se nalazi za stolom sa svojim učenicima, s dvana­estoricom. 

Opširnije...