Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Sv. Katarina Sijenska

Sv. Katarina Sijenska u svojoj je osobi najizvrsnije povezala mističarku ali i djelatnu misionarku, putnicu, pregovaračicu, miriteljicu, gotovo bi se moglo reći “političarku” 14. stoljeća.

Djetinjstvo i rana mladost sv. Katarine Sijenske donekle su nalik životopisima mnogih drugih svetica. Ipak, malo je koja od njih imala sestru blizanku, a k tome još dvadeset i troje starije braće i sestara poput Katarine (rođene 1347)! Rastući u pobožnoj obitelji mala je Katarina već u šestoj godini imala prvu viziju, u sedmoj je odlučila zauvijek ostati djevicom. Da bi dokazala čvrstinu svoje odluke i omela roditelje u nakani da je udaju, u petnaestoj je godini potpuno ošišala svoju bujnu kosu... Legenda pak zbori kako su roditelji prihvatili njezinu odluku onoga dana kad ju je otac zatekao kako sabrano moli, a nad glavom joj lebdi golubica. Godine 1363. Katarina je ušla među sestre dominikanke i sljedeće godine provela je u potpunoj samoći, askezi, kontemplaciji i molitvi. U mističnom zanosu doživjela je i svoje zaruke s Kristom, pa je do kraja života na prstu nosila (svima drugima nevidljiv) prekrasan prsten.

Bilo je tako sve do jednoga posebnog viđenja kad ju je Isus pozvao da iziđe iz toga “zatvorenog” svijeta i posveti se apostolatu. Tako sv. Katarina zadnjih deset godina svoga života provodi na stalnim putovanjima. Uz skrb za siromahe i bolesnike, kojima je svojom molitvom često vraćala željeno zdravlje, sv. Katarina postaje prava miriteljica među gradovima i državama. Borba za obnovu u Crkvi odvela ju je i do Avignona, do pape Grgura XI. kojega je svojom oštroumnošću i odlučnošću čak uvjerila da se iz Avignona vrati u Rim!

Iako je bila bez škole, za sobom je ostavila veliko pisano djelo “Dijalog” (prikaz mističnoga puta do spasenja) i čak 375 pisama! Svoje je poslanice i mudre misli diktirala drugima, onima što su je okruživali i pratili kao sveticu još za njezina života. Ostajući u duši mističarka, sveta je Katarina silno čeznula da se što više suobliči svom nebeskom Zaručniku, a 1375. u crkvi sv. Katarine u Pisi na čudesan je način, kao i sv. Franjo Asiški, zadobila Isusove rane na nogama, rukama i prsima. Njezinu sličnost i poistovjećenje s Kristom na neki način potvrđuje i detalj da je sv. Katarina umrla (1380. u Rimu) baš u “Isusovim godinama”, upravo s navršene 33 godine..

Preuzeto sa glas-koncila.hr