Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Kućni mob.: +38763/422-488 (WhatsApp i Viber)

Email: samostan.tomislavgrad@gmail.com

Uredovno radno vrijeme radnim danom:

8:00-12:30 i 13:30-16:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati;

četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 18:00 sati

Kovači: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Molitve Sv. Nikoli Taveliću

sv-nikola-tavelic

Trodnevnica Sv. Nikoli Taveliću 

Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova, Amen.

1. - Plemeniti izdanče i ponose hrvatskoga naroda, svijetli uzore kreposna Života, Sveti Nikola Taveliću, mi se s velikim pouzdanjem tebi obraćamo i molimo te, isprosi nam od Boga milost da budemo urešeni svim divnim kre postima koje su tebe resile. Osobito te molimo da nam is prosiš veliku ljubav prema Bogu i bližnjemu svome kojom je tvoja duša plamtjela i koja te je dovela do palme mučeništva. Amen.
Slava Ocu,.,

2. - Mučeniče pravovjerja i sjajna zvijezdo na nebu Kristove Crkve, Sveti Nikola Taveliću, ti si naučavao pravu Kristovu nauku u svom narodu, a zatim si pokušao po toj nauci obratiti i druge na put spasenja. Molimo te, isprosi nam milost da svoju vjeru sačuvamo netaknutu od zabluda ovoga svijeta i da uvijek živimo u skladu i po načelima kršćanske vjere. Amen.
Slava Ocu..,

3.- Moćni naš zaštitniče i milostivi zagovorniče, Sve ti Nikola Taveliću, koji svojim Štovateljima dijeliš mnoge milosti, molimo te da nas i sve naše mile i drage čuvaš od svakoga zla duše i bolesti tijela i pritekneš nam u pomoć u svim našim potrebama, osobito u životnim kušnjama i duševnim pogiblima. Amen. - Slava Ocu...

Moli za nas, Sveti Nikola Taveliću..

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se:
Bože, ti si Svetog Nikolu Tavelića proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj, molimo te, da po njegovu zagovoru nadvladamo sve protivštine života i Kris tovom strpljivošću stignemo k tebi, jedinom pravom životu. Po Kristu Gospodinu našemu.
Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina,
Bogu hvala.
(Iz obrednika Gospe od Zdravlja u Splitu. Priredio fra Nikola Čurčija)

ŠTOVANJE SV. NIKOLE TAVELIĆA

Sveti Nikola Tavelić prvi je kanoniziram hrvatski svetac. Rođen je oko 1340. godine u uglednoj šibenskoj obitelji Tavelića. Kao mladić stupio je u Franjevački red i postao svećenik. Punih dvanaest godina propovijedao je Evanđelje u Bosni kao misionar. Život je završio mučeničkom smrću u Jeruzalemu 14. XI. 1391. Svetim ga je proglasio papa Pavao VI. 21. lipnja 1972. godine.

Trodnevnica u čast sveca

1. Slavni jeruzalemski mučenice, sveti Nikola, još u ranoj mladosti nisi se obazirao na bogatstvo i raskoš ovoga svijeta, nego si izabrao život žrtve i siromaštva u Redu svetoga Franje Asiškoga. Molim te, isprosi mi od Boga milost da po tvom primjeru uredim svoj život te strpljivo podnoseći nevolje i križeve života dođem u kraljevstvo nebesko.
Amen.
3 Slava Ocu.

2.Ponose našeg naroda, sveti Nikola, svojom si apostolskom riječju utvrđivao u
vjeri pravovjerne, tješio klonule, hrabrio malodušne, obraćao zalutale, osobito u Bo sni, u kojoj si djelovao punih 12 godina kao Kristov vjerovjesnik. Molim te, isprosi mi milost da i ja riječju privodim svoje bližnje Bogu, posebno one koji su se od njega od metnuli.
3 Slava Ocu.

3. Sveti Nikola, uzore savršene ljubavi, potaknut žarkom ljubavlju prema Bogu, po kušao si s trojicom svojih drugova u Svetoj zemlji obratiti na Kristovu vjeru inovjerce, ali vas oni staviše na muke i usmrtiše. Molim te, isprosi mi milost da i ja budem spreman, i uz najveće poteškoće, odvraćati bližnjega od zla i poticati ga na dobro, te i svoj život žrtvovati za vjeru. Amen.
3 Slava Ocu.

R. Moli za nas, sveti Nikola.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kri stovih.
Pomolimo se:
Bože, ti si svetog Nikolu proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj da po njegovu primjeru i zagovoru sve protivštine života nadvladamo i tvojom moći stignemo tebi koji si jedini život. Po Kristu Gospodinu našem. O. Amen.

Molitva za dar ljubavi

Sv. Nikola, uzore sveta života, resile su te sve kreposti Božjih ugodnika, osobito ve lika ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ta te je ljubav potakla da dadneš život za spasen je bližnjega i tako dođeš do palme mučeništva. Molim te ponizno, isprosi mi milost da i ja živim kreposno, osobito da djelotvorno ljubim Boga nadasve, a bližnje ga kao samog sebe. Amen.

Za kršćanske obitelji

Sv. Nikola, u krilu si plemenite kršćan ske obitelji primio pravi kršćanski odgoj i upoznao put istine koji vodi u vječni život. Molim te, isprosi našim obiteljima milost, da u njima vlada živa vjera, vršenje Božjih zapovijedi, osobito međusobna ljubav i ra zumijevanje. Amen.

U svakoj potrebi

Sv. Nikola, tolikim si svojim štovateljima pritekao u pomoć u različitim potrebama i tako ih utješio i obradovao. Molim te da i meni pomogneš u mojoj potrebi i tako me utješiš i obraduješ. Isprosi mi od Boga mi lost..., ako je to na veću slavu Božju i moje spasenje. Amen.


(Biserije sv. Ante – molitvenik naroda Božjega; Sarajevo 1990)

POBOŽNOST SV. NIKOLI TAVELIĆU

(Moli se svakog petka prije večernje svete mise u njegovu svetištu u Šibeniku)

R. Bože, upomoć mi priteci!
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.


1. Gospodine Bože, po tvome vječnom promislu sv. Nikola Tavelić je rođen i odgojen u ovom gradu i ovom narodu, ovdje je odrastao u duhu kršćanske vjere te se odlučio da svoj život posveti Bogu. Moli mo te, po njegovu zagovoru, potakni sve obitelji našega grada i naroda da žive u duhu svete vjere, kršćanski odgajaju svoju djecu te promiču i svjedo če trajne vrijednosti kršćanske uljudbe. Tim duhom nadahni i vodi sve naše radnike i intelektualce, naše ribare i težake, sve odgovorne dužnosnike i voditelje našega grada i naroda, kako bismo živjeli u miru, slozi i ljubavi.
Slava Ocu...

2. Gospodine, nadahnućem tvoga Duha, sv. Nikola se već od rane mladosti opredijelio da kao svećenik i redovnik u duhu sv. Franje Asiškoga savršeno nasljeduje Isusa Krista. Molimo te, neka po njegovu primjeru i zagovoru poraste broj duhovnih zvanja u našoj Crkvi i narodu, da se brojni mladići i djevojke oduševe za radosno služenje Bogu i čovjeku u redovničkom i svećeničkom staležu, a našim svećenicima i redovnicima, napose našim misionarima, podari duh zanosnog predanja i ustrajnosti u svetome pozivu.
Slava Ocu...

3. Gospodine, ti si pozvao sv. Nikolu da svoj redovnički i svećenički život provede kao misionari u službi širenja Evanđelja. On je bio revni navjestitelj Radosne vijesti u našoj Bosni, a potom u Isusovoj domovini, Svetoj Zemlji.. Učini da se po njegovu zagovoru i danas širi sveta vjera, kako bi svi ljudi upoznali Isusa Krista, prigrlili Božju riječ, pristupili Crkvi Kristovoj i tako zadobili vječno spasenje.
Slava Ocu...

4. Gospodine, čitav život i apostolski rad sv. Nikole svjedoče o njegovoj čvrstoj vjeri i žarkoj ljubavi prema Isusu Kristu, našem Spasitelju. Po nje govu zagovoru i primjeru daj i nama postojanost u svetoj vjeri. Daj da naš život uvijek bude nadahnut evanđeoskim naukom, da u privatnom i javnom životu zastupamo i ostvarujemo temeljne kršćanske vrjednote. Ukrijepi u nama milosni dar prave vjere, postojane nade i velikodušne ljubavi.
Slava Ocu...

5. Gospodine, ti si osnažio sv. Nikolu da svoj život okruni herojskim činom mučeništva u Jeruzalemu. To je bio dokaz i svjedočanstvo njegove vjere i ljubavi prema Isusu Kristu, jedinom Spasitelju svih ljudi. Po njegovu primjeru i zagovoru daj i nama ustrajnost u
pravoj kršćanskoj vjeri i pobožnosti, potakni nas da životom i radom, govorom i ponašanjem, svim ljudi ma pružimo lijepo svjedočanstvo kršćanskog života.
Slava Ocu...

6. Gospodine, ti si pozvao sv. Nikolu da kao zanos ni svećenik i redovnik radi na obraćenju grješnika i nevjernika, da sve ljude privodi svjetlu Evanđelja. Danas nam prijete mnoge opasnosti od krivih učenja, pogubnih zabluda i otpada od prave vjere i Crkve. Po njegovu zagovoru podari nam darove Duha Svetoga, darove jakosti i mudrosti, pobožnosti i straha
Božjega, da uvijek i svagdje kršćanski živimo, radimo i molimo te ostanemo vjerni sinovi Crkve Kristove.
Slava Ocu...

7. Gospodine, po tvojoj milosti sv. Nikola je sav svoj život posvetio Bogu i bližnjemu. Svetost nje gova života i mučeničke smrti iz ljubavi prema Isusu Kristu proglašeni su divnim primjerom i uzorom za sve vjernike. Po njegovu zagovoru pomozi i nama da vjerno slijedimo Riječ Evanđelja, pobožno prima mo svete sakramente te tako posvetimo svoj osob ni i obiteljski život. Pomozi napose mladima da se otvore Kristu te u duhu Evanđelja izgrađuju svoju i našu budućnost.
Slava Ocu...

Mučenice Kristov jeruzalemski,
sav te evo moli narod hrvatski:
Čuvaj, štiti, brani nas,
izmoli nam Božji spas,
da nam usred zlobe svijeta,
jača vjera sveta!

R. Moli za nas Sveti Nikola!
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:

Bože, Ti si svetoga Nikolu Tavelića proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj nam da po njegovu primjeru i zagovoru idemo putem tvojih zapovijedi, nadvladamo sve protivštine te tvo jom pomoći zaslužimo nagradu vječnog života. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Usred svoda 

1. Usred svoda nebeskoga jedna divna zvijezda sja, u nju svoje suzne oči upire sad zemlja sva.
Hrvatska sva srca kliču: Nikola Taveliću, ti sve naše jade znaš, vodi, čuvaj narod naš.

2. Ti si život dao Bogu u tuđini, sveče naš, molimo te da i nama dio svoje snage daš.

3. Hrvatska te srca mole, sveče naš, ti čuj nam glas, nevjernosti da odole, svojim putem vodi nas.

Izdanče hrabri

Izdanče hrabri hrvatskoga roda smela te nije varava sloboda: Franjina halja milija ti bila nego li svila.
Prezrevši oklop, mač i koplje ljuto, srnuo ti si u kreševo ljuto, gdjeno se steče, snagom tajnog Kruha, viteštvo duha.
Nevjere crvom rastočena Bosna, * ognjišta njena i polja joj rosna, * vjesniče Kristov, k sebi su te zvala * s jadranskih žala.
Riječ kad ti žarka Bosnom zvonit presta, * onda zaječe od nje sveta mjesta, * videć duh ti nadzemaljski - smion, * uzigra Sion.
Golgoti podno ti si, borče pao; * s krvlju si svojom sve za Krista dao, * da nam ko zvijezda bacaš s neba zraku * i sjaš u mraku.
Nikola, žrtva nek se tvoja vine, * ko kad nam roda, k Bogu do visine: * stoljetnih patnja, mučenice grude, * znamen da bude.