Kontakti i uredovno radno vrijeme

Trg Fra Mije Čuića 1, 80240 Tomislavgrad

Tel: +387(0)34/356-800

Email: zupa.duvno[at]biskupija.md-tm.ba

Uredovno radno vrijeme radnim danom: 8:00-12:00 i 15:00-18:00.

Nedjeljom i svetkovinama: nakon sv. misa

Raspored misa

Nedjeljom i svetkovinama u Župnoj crkvi:

7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 sati

Radnim danom u Župnoj crkvi: 7:00 sati; četvrtkom u Župnoj crkvi u 7:00 i u 19:00 sati

Kovači: 9:00 sati (nedjeljom i scetkovinama)

Stipanići: 10:00 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Širokovac: 11:30 sati (nedjeljom i svetkovinama)

Starački dom: petkom u 10:00 sati

Misne nakane kroz sljedeći tjedan: od 22. do 27. studenog 2021.

 

Ponedjeljak

22.11.2021.

  Za †    Ivu Križanac

  Za †    Ljubu Jurić

  Za †    Jakova Lerotu i ost.++

  Za † †Božu, Evu, Ivanka(m), Anđu, Antu Pašalića i ost.++

  Za † † Davora, Mirka, Gabrijela i Ružu Kolak

  Za † † Ružu i Grgu Orlovića

Utorak

23.11.2021.

  Za † † Anđu i Antu Krajinu

  Za †    Ivana Madunića

  Za † † Miju, Maru i Doroteu Antičević

  Za † †Ivu, Slavka i Jozu Baraća

  Za † † Dragicu, Milana, Andriju, Ivu, Ivana i Ivu Seser

Srijeda

24.11.2021.

  Za † † Miru i Andriju Gudelja

  Za † † Antu i Slavku(ž) Ivanković te Jozu i Šimu(ž) Kovačević i ost.++

  Za † † Ivu, Ignacija i Antu Krištu

  Za † †Marijana, Stanu, Tomu, Milu(m), Katu, Zlatu (Kokan) Kovačević

  Za † † Marka, Iliju i Jozu Papića i ost.++

  Za †    Andriju Šarca

Četvrtak

25.11.2021.

  Za †    Dragicu-Miru Križić

  Za † † Janju i Marijana Protuđera te Maru i Jerku Stanića i ost.++

  Za † † Ivana i Cvitu Bilić i ost.++

  Za † †Nikolu, Maru i Iliju Krstanovića te Ivanku Périć

  Za † † Iliju i Ružu Brigić

  Za † † Stipana, Maru, Mirka i Marija Krajinu

Petak

26.11.2021.

  Za † † Mirka Kovačevića te Jozu, Janju, Martina i Anđu Kuna

  Za † † Antu, Anicu, Tadiju, Vinka i Matiju(ž) Andrić

  Za † † Iliju Lemića, Matu Jurčevića i Ivu Ledić

  Za † †Ivana, Antonija, Iliju i Ivu Bokanović te Matu Šteku

  Za † † Matiju, Ćirila, Andriju, Stipana i Anicu Tadić

  Za † † Cvitu i Jozu Križanca

Subota

27.11.2021.

  Za †    Petra Stanića

  Za †    Stjepana Baćka

  Za †    Peru Stipića

  Za † †Marka i Anicu Landeka i ost.++

  Za †    Franu (Gutu) Smiljanića i ost.++